Το κολλέγιο προσφέρει προγράμματα στην ανώτερη εκπαίδευση όπως Accounting, Computing, Teacher Training, Science, Criminal Justice, Sport Coaching, Engineering, Visual Arts και Digital Media.

Τα δίδακτρα είναι 5995 λίρες για πλήρεις φοιτητές.

Το Nottingham είναι μια δημοφιλής πόλη για μελέτη από φοιτητές πολλών χωρών. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βρετανίας με αρκετή πολιτιστική και εμπορική ζωή.

Ο μεγάλος φοιτητικός πληθυσμός του Nottingham συνεπάγεται ότι υπάρχουν συχνές εκδηλώσεις και συναναστροφές μεταξύ των φοιτητών. Η φοιτητική ένωση του Castel College Nottingham διαθέτει μια βραβευμένη φοιτητική ένωση που αποτελεί πόλο έλξης όλων των φοιτητών.

Μολονότι παρέχεται διαμονή σε ένα μικρό αριθμό φοιτητών αναμένεται ότι η πλειονότητα τους θα παραμένει σε ιδιωτικούς χώρους. Το κόστος ζωής είναι αρκετά χαμηλό και το ενοίκιο σε διαμέρισμα με άλλους φοιτητές μπορεί να είναι ακόμα και 55 ως 65 λίρες την εβδομάδα.

Το Central College Nottingham παρέχει ευκαιρίες για αθλοπαιδιές και άλλα προγράμματα για sport και σωματική διάπλαση.

Οι συγκοινωνίες στην πόλη και μεταξύ των πόλεων με διάφορα μεταφορικά μέσα είναι συχνή και συνεπής.