Πρωτοποριακά   Εξ΄Αποστάσεως  Προγράμματα  Σπουδών

από το Πανεπιστήμιο  Λευκωσίας

Τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, μέσω της χρήσης των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης στα  εξ΄αποστάσεως  προγράμματα σπουδών το UNIC  δεσμεύεται να παρέχει γνώση στους φοιτητές, για  να αναπτύξουν κριτική σκέψη . Έμφαση δίνεται στην ικανότητα των φοιτητών για οικοδόμηση γνώσης μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.Σε αναγνώριση των προσπαθειών του, το Πανεπιστήμιο έχει διακριθεί με τα σημαντικότερα βραβεία για την ποιότητα και την αριστεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Bachelor Degrees
 1. Λογιστική (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
 4. Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως
 5. Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως
 6. Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως
 • Master  Degrees
 1. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MΑ, 2 Έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
 4. Πληροφορική – Ειδικεύσεις 1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, 2. Κινητά Συστήματα, 3. Τεχνολογίες Blockchain (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 5. Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) – Εξ αποστάσεως
 6. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Εξ Αποστάσεως
 7. Επιστήμες Αγωγής – Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 8. Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 9. Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 10. Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 11. Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 12. Επιστήμες Αγωγής – Μουσική Παιδαγωγική (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 13. Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 14. Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 15. Επιστήμες Αγωγής – Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 16. Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 17. Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 18. Family Medicine (MSc, 1.5 Year or 3 Semesters) – Distance Learning
 19. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MA, 1.5 Έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 20. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – (MA, 3 Εξάμηνα) Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
 21. Νομική (LLM, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 22. Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Αγγλική)
 23. Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)
 24. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (LLM, 2 Έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 25. Δημόσια Διοίκηση (MPA, 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 26. Κοινωνική Εργασία (MSc, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 27. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Εξ Αποστάσεως
 28. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 29. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA, 3 Εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως
 30. Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως