Εισαγωγικό Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας

Διεθνές Εισαγωγικό Πρόγραμμα

Τι είναι το Διεθνές Εισαγωγικό Πρόγραμμα

Ένα πρόγραμμα τριών τριμήνων που θα σας παράσχει τις ακαδημαϊκές και αγγλικές γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχετε στο πτυχιακό σας επίπεδο. Είναι μια ιδεώδης διαδικασία για να συνδέεστε με τους φοιτητές που εισάγονται κατευθείαν για το πτυχίο τους.

Διάφορες Επιλογές

Μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το θέμα σας με τρόπο που είναι προσαρμοσμένος ειδικά για αυτό το σκοπό ως εξής:

  • Φιλοσοφικά Θέματα και Κοινωνικές Επιστήμες
  • Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Οικονομικά
  • Επιστήμες

Όταν συμπληρώσετε το Διεθνές Εισαγωγικό Πρόγραμμα με επιτυχία στο κλάδο επιλογής σας θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε πτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιό σας.

Μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικά πτυχία όπως honours σε ένα θέμα ή σε συνδυασμό θεμάτων ή σε συνδυασμό κύριου και δευτερεύοντος θέματος.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Διεθνές Εισαγωγικό Έτος;

Αυτό το πρόγραμμα είναι για φοιτητές από όλο τον κόσμο, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαθητές που αποφοίτησαν από σχολείο Μέσης Παιδείας αλλά που χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία προτού ακολουθήσουν σπουδές για το πτυχίο τους είναι ευπρόσδεκτοι.

Τι θα μάθετε;

Όταν συμπληρώσετε το Διεθνές Εισαγωγικό Έτος θα μπορείτε:

  • Να επικοινωνείτε σε καλά αγγλικά και σε ένα επίπεδο που θα σας επιτρέπει να συμμετέχετε αποτελεσματικά στις σπουδές σας για πτυχίο
  • Να κατέχετε γνώσεις , κατανόηση και πνευματικές δεξιότητες στο ακαδημαϊκό σας θέμα σε ένα επίπεδο αντίστοιχο του AS/A Level (RQF Επίπεδο 3)
  • Να κάνετε έρευνα, να αναλύετε και να κρίνετε ακαδημαϊκές πηγές τόσο από έντυπα όσο και από ηλεκτρονικά μέσα
  • Να χρησιμοποιείτε βάσιμα επιχειρήματα και να τα παρουσιάζετε γραπτώς με συνεπή και λογικό τρόπο μαζί με την κατάλληλη αναφορά στις πηγές
  • Να οργανώνετε τις μελέτες σας αποτελεσματικά
  • Να κάνετε κατάλληλη χρήση των σχετικών δεξιοτήτων στην τεχνολογία των πληροφοριών
  • Να μπορείτε να εργάζεστε ατομικά και ομαδικά