Η επισκόπηση της “QS World University 2018 Rankings”, κατατάσσει το Πανεπιστήμιο του Nottingham 84ο Παγκοσμίως και 14ο στη Μ. Βρετανία.

Συγκαταλέγεται για άλλη μια φορά χρονιά ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε, “QS Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων κατά Κλάδο”, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία στα 150 διεθνώς, συγκεκριμένα στους 39 από τους 43 κλάδους!

Ειδικότερα οι 23 κλάδοι του Πανεπιστημίου κατατάσσονται μέσα στους 100 παγκοσμίως και οι 7 κλάδοι ανάμεσα στους 50.

Αναλυτικότερα, οι παρακάτω κλάδοι δείχνουν πού ακριβώς κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο:

1) Φαρμακευτική/Φαρμακολογία , 6η στην παγκόσμια κατάταξη και 3η στην Μ. Βρετανία
2) Εκπαίδευση, 24η και 4η στη Μ. Βρετανία
3) Νοσηλευτική, 28η και 4η στην Μ. Βρετανία
4) Κτηνιατρική, 29η
5) Ανατομία & Φυσιολογία, 44η
6) Αγγλική Φιλολογία & Λογοτεχνία, 45η
7) Γεωγραφία, 48η

Χιλιάδες Πανεπιστήμια αξιολογήθηκαν ως μέρος της έρευνας, και η επίσημη κατάταξη έγινε με βάση περίπου 1.000 Πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν βάσει της έρευνας της “QS World University” βασίζονται στην ακαδημαϊκή φήμη, στη φήμη του εργοδότη, αλλά και στην απήχηση που έχει η έρευνα και τα συγγράμματα.

Οι υποψήφιοι φοιτητές χρησιμοποιούν την παραπάνω έρευνα ως εργαλείο βοήθειας για να μπορούν να συγκρίνουν και τελικά, να επιλέξουν τα Πανεπιστήμια στον κλάδο του ενδιαφέροντος τους.