Τα Προγράμματα Σπουδών του Nottingham University στα κορυφαία παγκοσμίως!

Η επισκόπηση της “QS World University 2018 Rankings”, κατατάσσει το Πανεπιστήμιο του Nottingham 84ο Παγκοσμίως και 14ο στη Μ. Βρετανία. Συγκαταλέγεται για άλλη μια φορά χρονιά ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε, “QS Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων κατά Κλάδο”, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία στα 150 διεθνώς, συγκεκριμένα στους 39 από τους 43 κλάδους! Ειδικότερα οι 23 κλάδοι του Πανεπιστημίου κατατάσσονται μέσα στους 100 παγκοσμίως και οι 7 κλάδοι ανάμεσα στους 50. Αναλυτικότερα, οι παρακάτω κλάδοι δείχνουν πού ακριβώς κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο: 1) Φαρμακευτική/Φαρμακολογία , 6η στην παγκόσμια κατάταξη και 3η στην Μ. Βρετανία 2) [...]