10 βασικές δεξιότητες ζωής που μπορούν να μάθουν οι φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους και που θα τους χρησιμεύσουν στη μελλοντική τους καριέρα

Τα 10 βασικά life skills είναι μια δομή ικανοτήτων που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα ανθρώπων, ικανών να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση. Οι δεξιότητες αυτές  διδάσκονται και καλλιεργούνται, αλλά δεν διδάσκονται ποτέ στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές του σχολείου ή του Πανεπιστημίου. Μπορούν όμως να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας  και είναι απαραίτητες  για  επιτυχία στον 21ον αιώνα, χρήσιμες τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς ανθρώπους,  με μεγάλες προσδοκίες στην αγορά εργασίας. Οι δέκα βασικές δεξιότητες ζωής είναι: Κοινωνικές δεξιότητες Στο πανεπιστήμιο θα συναντήσετε ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες και πολιτισμούς. Θα πρέπει να εξασκήσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες  για να αποκτήσετε φίλους [...]