Καλύτερες προοπτικές Καριέρας για τους Αποφοίτους Πανεπιστημίων του Εξωτερικού

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Σπουδών, Κρίς Σωφρονίου(Global Educational Services), μας  εξηγεί   γιατί  οι εργοδότες  συνήθως   προτιμούν  να προσλάβουν  αποφοίτους  Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, στην Ευρώπη και την Αμερική. Όταν οι εργοδότες ή Υπεύθυνοι του Ανθρώπινου Δυναμικού κοιτάζουν τα βιογραφικά για να επιλέξουν τους  υποψηφίους συγκεκριμένης θέσης εργασίας,  εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα, βάσει της εμπειρίας τους  εντοπίζουν και άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Εάν σπουδάσεις σε  ξένη χώρα έχεις την ευκαιρία να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να γνωρίσεις άλλους πολιτισμούς, διαφορετικούς ανθρώπους καινούριες νοοτροπίες. Αποκτάς πλέον πολιτισμική  μόρφωση πολύ σημαντική  για την εξέλιξη και το μέλλον των επιχειρήσεων. Βελτιώνεις  τις κοινωνικές σου δεξιότητες [...]