Κοινός στόχος του Πανεπιστημίου του Middlesex και των σπουδαστών του είναι να διασφαλίσει ότι οι απόφοιτοί του θα είναι 100% έτοιμοι βάσει σπουδών τους να εξασφαλίσουν θέση εργασίας στον επαγγελματικό στίβο. 

Για να επιτευχθεί o συγκεκριμένος σκοπός το Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας του Πανεπιστημίου δημιούργησε νέα υπηρεσία την “MDXworks” για να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τους φοιτητές να σχεδιάσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που είναι αναγκαία για να επιτύχουν επαγγελματικά, και τέλος να εξασφαλίσουν εργασία αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και οι προοπτικές εργασίας, ενσωματώνονται σε όλα τα προγράμματα που προσφέρονται σε συνδυασμό με την επαγγελματική καριέρα. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τους φοιτητές να διασφαλίσουν την τόσο σημαντική ακαδημαϊκή δουλειά που γίνεται κατά τη διάρκεια φοίτησης σε όλους τους κλάδους φοίτησης. 

Πλέον το “MDXworks”, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη με το εξειδικευμένο προσωπικό του συμβουλεύει και προσανατολίζει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου προς την σωστή επαγγελματική κατεύθυνση με εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας βάσει των επιλογών τους.