Το Πανεπιστήμιο Middlesex δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της συστηματικής και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Στρατηγική της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Policy) του Πανεπιστημίου, σκιαγραφεί τους βασικούς τομείς με τους οποίους προσπαθεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Και σε αυτό το σημείο αναφέρουμε τους παρακάτω λόγους:

* Το Middlesex βρίσκεται μεταξύ των 36 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που έλαβαν βραβείο από την People & Planet Green League για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις

* Έχουν μειώσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθιστώντας βελτιστοποιητές τάσης, χρησιμοποιώντας LED λάμπες και κατασκευάζοντας ηλιακά θερμικά πάνελ στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις

* Χρησιμοποιείται φυσικός εξαερισμός στα κτίρια, βρύσες ώθησης και συστήματα διπλής ροής στις τουαλέτες

* Μέχρι και το 60% των αποβλήτων ανακυκλώνεται και τα απορρίμματα από τα τρόφιμα συλλέγονται και μετατρέπονται σε μεθάνιο για την παραγωγή ενέργειας

* Το κτίριο “Grove” έχει μια καταπράσινη οροφή, δημιουργώντας έναν βιότοπο για την άγρια φύση και απορροφώντας το νερό της βροχής

* Έχει γίνει μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 748 τόνους – το ίδιο με την αφαίρεση 287 αυτοκινήτων από το δρόμο κάθε χρόνο!

Η περιβαλλοντική διαχείριση και η βιωσιμότητα αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται πολύτιμοι πόροι με σύνεση και αποτελεσματικότητα και ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες όπως περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί.