Το Πανεπιστήμιο του Derby ανακηρύχθηκε ως το “Πανεπιστήμιο της Χρονιάς” στα Επιχειρηματικά Βραβεία “Midlands, λόγω της δημιουργίας και αναγνώρισης του ειδικού προγράμματος υποστήριξης των επιχειρήσεων, το οποίο παρέχει εξαιρετική φροντίδα και επιστημονική υποστήριξη τόσο στους φοιτητές όσο και τους αποφοίτους να ιδρύσουν επιτυχώς την δική τους επιχείρηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται “Be The Boss”:

  • Διευθύνεται από την Υπηρεσία Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης του Πανεπιστημίου
  • Απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι
  • Yποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  • Διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο του Derby μέχρι και τον Απρίλιο του 2019.

Ως αναγνώριση της όλης διαχείρισης του έργου που παρέχει το Πανεπιστήμιο για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη του Derby, του απονεμήθηκε δικαίως ο τίτλος του “Πανεπιστημίου της Χρονιάς” στα Επιχειρηματικά βραβεία Midlands 2018, η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Leicester.

Το “Be The Boss” και η Υπηρεσία Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης πραγματοποιεί τακτική εκδήλωση δικτύωσης. Προσκαλούνται ομιλητές και παρουσιάσουν οι σπουδαστές τις επιχειρηματικές τους ιδέες, και μια masterminding συνεδρία η οποία επιτρέπει σε όλους να μοιραστούν τις προκλήσεις τους γύρω από την νεοιδρυθείσα επιχείρηση. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης περιλαμβάνουν “Be The Boss” συμμετέχοντες, από την δημιουργία του concept έως και σήμερα καθώς και αυτούς που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την αυτοαπασχόληση.