Το Πανεπιστήμιο του Middlesex  συνεχίζει να ανεβαίνει στους πίνακες κατάταξης πανεπιστημίων Times Higher World University Rankings,, Times Higher Education (THE) Young University Rankings και στο Academic Ranking of World Universities

Οι κατατάξεις χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία με 13 δείκτες απόδοσης που καλύπτουν την έρευνα, το μαθησιακό περιβάλλον και τη μετατόπιση γνώσεων. Το Middlesex σημείωσε αύξηση 26% στις βαθμολογίες για αναφορές και 12% για έρευνα.

Στο Academic Ranking of World Universities από την ShanghaiRanking, το Middlesex κατέγραψε αύξηση σε καθένα από τους επτά κλάδους κοινωνικής επιστήμης – Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμό, Οικονομία, Νομική, Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη – στην οποία κατατάχθηκε πέρσι. Πολύ λίγα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσονται σε όλες τις επτά από αυτές τις ειδικότητες. Σε όλες τις επτά ειδικότητες, η βαθμολογία του Middlesex αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 26% και οι δημοσιεύσεις της βαθμολογούνται κατά 15%.

Οι κατατάξεις αποτελούν μαρτυρία  για τη συνεχή επιτυχία του Πανεπιστημίου στην προώθηση μιας συλλογικής και υποστηρικτικής ερευνητικής κουλτούρας. Με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Διεθνούς Διοίκησης Anne-Wil Harzing, του Διευθυντή Ερευνας Stephen Syrett, της Εκτελεστικής Κοσμήτορα Άννας Κυπριανού, του πρώην κοσμήτορα της Νομικής και Επιχειρηματικής Σχολής Joshua Castellino και άλλων, το Middlesex Business School εισήγαγε μια σειρά από στοχοθετημένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης πόρων για τη διευκόλυνση των έργων έρευνας και μεταφοράς γνώσεων με υψηλό αντίκτυπο, στήριξη για την ανάπτυξη νέων ερευνητικών ομίλων στο Πανεπιστήμιο και προγραμμάτων δεξιοτήτων και ανάπτυξης σταδιοδρομίας. Παράλληλα το Middlesex έχει αυξηθεί σταθερά στις συνολικές κατατάξεις του Times Higher World University Rankings, καθώς ο κατάλογος επεκτάθηκε σε 800 πανεπιστήμια το 2016, από τη ζώνη 600-800 έως τα χαμηλά 400.

Σχολιάζοντας αυτές τις επιτυχίες, ο Αντιπρόεδρος του Middlesex Tim Blackman δήλωσε:

«Αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη διεθνή φήμη του Middelsex και τη σημασία της κυβερνητικής πολιτικής να συνεχίσει να υποστηρίζει την αποστολή μας να συνδυάσουμε την ακαδημαϊκή αριστεία βασισμένη στην υψηλής ποιότητας έρευνα και τη διδασκαλία των εμπειρογνωμόνων, με ευκαιρίες για τους σπουδαστές από μια ποικιλία υπόβαθρων να πετύχουν».

Στις πιο πρόσφατες κατατάξεις πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Middlesex έχει ανέβει 16 θέσεις στο Complete University Guide και τρεις θέσεις sto Guardian University Guide, χάρη εν μέρει στην αφοσιωμένη εργασία τα τελευταία δύο χρόνια για τη βελτίωση της διατήρησης των σπουδαστών και της απασχολησιμότητας.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Middlesex University, μπορείτε να επικοινωνήσετέ με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του πανεπιστημίου, Global Education Services, στο 22 780250 η 22 772244.