Προοπτικές Εξέλιξης σε συνδυασμό  με την άμεση  πρόσληψη και  υψηλές απολαβές

 • Οι εγκαταστάσεις  της   Ναυτικής  Ακαδημίας βρίσκονται στην Λεμεσό
 • Η φοίτηση είναι 4ετής, 12μήνες πρακτική εξάσκηση στα πλοία
 • Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα
 • Προσφέρει εγγυημένη  έμμισθη πρακτική σε πλοία εταιρειών που συνεργάζεται  η ΝΑΚ
 • Δίδονται προοπτικές  γρήγορης εξέλιξης   με υψηλές απολαβές στον κλάδο της ναυτιλίας
 • Άμεση δυνατότητα πρόσληψης  ως:
 1. Αξιωματικός Καταστρώματος (Ανθυποπλοίαρχος)
 2. Αξιωματικός Μηχανής (3ος Μηχανικός) ή Ηλεκτρο-τεχνολόγος Αξιωματικός
 3. Προοπτικές εργοδότησης στη ξηρά
 • Το Πτυχίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα  εάν  ο  ενδιαφερόμενος αποφασίσει να εργασθεί στην  ξηρά
 • Η ζήτηση στην αγορά εργασίας  παρουσιάζει αυξητική πορεία  τα τελευταία συναπτά  έτη ιδιαίτερα για τους Κύπριους και  Έλληνες
 • Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι το  90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται με πλοία
 • Στην Κύπρο διατηρούν την έδρα τους  200 εταιρίες που ασχολούνται με την πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων, και διάφορες άλλες  ναυτιλιακές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν το 20-25% της παγκόσμιας συνολικής ναυτιλιακής διαχείρισης
 • Συνολικά 4,500 άτομα απασχολούνται στην ξηρά ενώ 55,000 ναυτικοί εργάζονται στις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο
 • Τα Δίδακτρα  ανέρχονται  στα €7,500 ανά έτος σπουδών
 • Διατίθενται Υποτροφίες   με 2Ο%  μείωση διδάκτρων  το πρώτο έτος σπουδών
 • Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και κριτήρια υπάρχουν ανάλογα  προγράμματα  Χρηματοδότησης όπως,χρηματοδότηση στα δίδακτρα ύψους  €5,000 ανά έτος, κατά το 2ο , 3ο  & 4ο  έτος.Επιπρόσθετα δίδεται η ευκαιρία στους δοκίμους να αποπληρώσουν τα δίδακτρα τους αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
 • Εγγυημένη είναι και  η εργοδότηση μετά την αποφοίτηση
 • Μπορείτε να δείτε τους μισθούς   με βάση το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο στο  csc-cy.org

Για περισσότερες πληροφορίες όπως  για το Πρόγραμμα σπουδών, υποτροφίες  και οποιαδήποτε  άλλη  απορία έχετε  η Ομάδα της Global  θα  χαρεί να  σας εξυπηρετήσει.

GREECE MARITIME ACADEMY PRESENTATION JUNE_18