• Η Τσεχική τριτοβάθμια εκπαίδευση διανύει  ιστορία 600 ετών
 • Το 1348, ο Αυτοκράτορας Κάρολος IV ίδρυσε  το 1ο  Πανεπιστήμιο στην Πράγα,  και το αρχαιότερο Πανεπιστημιακό  ‘Ιδρυμα  στην  Κεντρική Ευρώπη το οποίο ονομάζεται  Πανεπιστήμιο του Καρόλου (Charles University) προς τιμήν του ιδρυτή του
 • Η τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται  για το υψηλό  επίπεδο  σπουδών
 • To Εκπαιδευτικό Σύστημα προσφέρει  Προγράμματα σπουδών και  στην Αγγλική γλώσσα
 • Στην Τσεχία υπάρχουν  74 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκ των οποίων τα  26 είναι  Δημόσια,  τα  2 Κρατικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και  46 Ιδιωτικά
 • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και χωρίζεται σε 2 εξάμηνα με εξετάσεις στο τέλος του κάθε εξαμήνου
 • Δημοφιλής προορισμός για τους σπουδαστές της ΕΕ στις Επιστήμες όπως Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Φυσιοθεραπεία, Κτηνιατρική
 • Όλα τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, από το 2004 με την είσοδο της Τσεχίας στην  ΕΕ. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος σε χώρα της ΕΕ

 

 • Παρέχονται τριών ειδών Προγράμματα Σπουδών:

Α) Bachelor  Degree (Bakalář), διαρκεί 3-4 έτη  και αποτελεί  το πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης

 • Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται με τη  τελική γραπτή εξέταση, η οποία συνήθως περιλαμβάνει κα την υποβολή  μιας  πτυχιακής εργασίας
 • Oι απόφοιτοι επιλέγουν  να  ξεκινήσουν την επαγγελματική τους  σταδιοδρομία  άμεσα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε  Μεταπτυχιακά Προγράμματα  που προσφέρονται σε συναφείς τομείς στο ίδιο ή να απευθυνθούν σε άλλο Πανεπιστήμιο

 

Β) Master Degree (Μagister),  διαρκεί 2-3 έτη μπορούν να ξεκινήσουν  αμέσως  με την ολοκλήρωση του  Bachelor

 • Υπάρχουν διαθέσιμα αυτοτελή Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν απευθείας στην απόκτηση του Master και  διαρκούν 4-6 έτη
 • Οι απόφοιτοι του Master πρέπει να λάβουν μέρος στη τελική κρατική εξέταση και να παρουσιάσουν την διπλωματική εργασία που έχουν εκπονήσει
 • Επίσης, oι σπουδαστές στην Ιατρική, την Κτηνιατρική και την Υγεία επιβάλλεται να επιτύχουν στην   πιο απαιτητική  γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει  και  την παρουσίαση της διπλωματικής, η οποία αξιολογείται βάσει αυστηρών κριτηρίων
 • Λόγω του συνεχώς αυξημένου  ενδιαφέροντος,  ορισμένα Πανεπιστήμια  πλέον παρέχουν και Προγράμματα Σπουδών  Master of Business Administration (MBA)

 

Γ) Διδακτορικό (Doctorat), διαρκεί από 3-4 έτη και απευθύνεται  στους   αποφοίτους  των Master  και επικεντρώνονται στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης ή των τεχνών

 • Οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρώνονται μέσω μιας κρατικής εξέτασης καθώς και την υποβολή μίας πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής η οποία  επιτάσσεται  να δημοσιευθεί