Το Inter college είναι ένα ανεξάρτητο, εκπαιδευτικό ίδρυμα ίσων ευκαιριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία στη δυτική εκπαίδευση, τα πρότυπα ποιότητας και μια διεθνή φιλοσοφία με πραγματική φροντίδα για τους μαθητές του.

Βρίσκεται στη Λευκωσία, το Intercollege έχει γίνει ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει μια σειρά ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών

Ένα Πολυπολιτισμικό Μαθησιακό Περιβάλλον

Διεθνές στη φιλοσοφία το Κολλέγιο φιλοξενεί φοιτητές από όλο τον κόσμο, σε ένα πολυπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον, καλλιεργώντας κριτική σκέψη και δια βίου δεξιότητες, αλλά και προωθώντας τη φιλία, τη συνεργασία και την κατανόηση.

Το Intercollege προσφέρει στους φοιτητές τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών συλλόγων, του αθλητισμού, των δημόσιων διαλέξεων και σεμιναρίων και έτσι να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν ως άτομα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της όλης εμπειρίας είναι απόφοιτοι που είναι καλά προετοιμασμένοι για επιτυχημένη σταδιοδρομία, αλλά και για περαιτέρω σπουδές.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας του Intercollege είναι η ιδιαίτερη σχέση του με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μια σχέση που επιτρέπει στους φοιτητές του να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, σε μαθησιακούς και ψυχαγωγικούς πόρους, αλλά το πιο σημαντικό ίσως, να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αν το επιθυμούν, σε ένα ποιοτικό Πανεπιστήμιο στο οποίο θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Intercollege διατηρεί στενούς δεσμούς με μια σειρά ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων, δίνοντας στους φοιτητές μας διάφορες ευκαιρίες για μεταφορά.

Μια Διεθνής Φιλοσοφία

Το Intercollege είναι Διεθνές στη φιλοσοφία, την ανάπτυξη και τις προοπτικές. Έχοντας επίγνωση της μοναδικής θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, το κολέγιο προσπαθεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατανόηση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών. Το Intercollege στοχεύει στην προώθηση τόσο υψηλών ακαδημαϊκών προτύπων όσο και υψηλών αρχών χαρακτήρα.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν γεγονότα και ικανότητες σε διάφορες δεξιότητες, καθώς και να αναπτύξουν πολιτιστική ευαισθητοποίηση, κοινωνική ευθύνη και προσωπική ακεραιότητα.

Προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών-εκπαιδευτικών στο Intercollege, η σχολή ενθαρρύνεται να συνδυάσει την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική εμπειρία μέσα στην τάξη και να τονίσει μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση. Μέσω στενής αλληλεπίδρασης με τη σχολή και το προσωπικό, οι μαθητές βοηθούνται να εξετάσουν τους στόχους, τις ικανότητες και τις επιλογές τους για το μέλλον.

Η πολιτική εισδοχής κολλεγίων φιλοξενεί φοιτητές με ποικίλες ακαδημαϊκές ικανότητες και ικανότητες υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προγράμματος για να αποφοιτήσουν.

Τα προγράμματα του Intercollege βασίζονται στην αμερικανική και ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κολέγιο δεσμεύεται να διατηρεί πρότυπα που συμμορφώνονται με αυτά της Διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές ποικίλες ευκαιρίες μεταφοράς για περαιτέρω σπουδές.