Στις 4 Οκτωβρίου 2019 το Hellenic & Cypriot society of Derby σε συνεργασία μαζί με το Rebirth event διοργάνωσε το πρώτο Greek night για το 2019-20 στο Revolution Derby. Όλοι οι παρευρισκόμεοι πέρασαν ένα αξέχαστο βράδυ.