Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, το δε εαρινό εξάμηνο ξεκινά από το Μάρτιο/Απρίλιο. Στα Πανεπιστήμια τα μαθήματα ξεκινούν είτε το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο (εκτός οι σχολές για την ιατρική/κτηνιατρική/οδοντιατρική οι οποίες ξεκηνούν μόνο το χειμερινό, με μερικές εξαιρέσεις). Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι παραδόσεις μαθημάτων διαρκούν 4 μήνες. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για μελέτη, προετοιμασία των παραδόσεων και των σεμιναρίων, προετοιμασία εργασιών, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις.

Γερμανική γλώσσα:

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση βασικού πτυχίου στη Γερμανία. Ως πιστοποιητικό της γερμανικής γλώσσας απαιτείται το DSH/Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang (German Language Test for University Admission), που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο C1. Το κάθε επίπεδο διαρκεί 2 μήνες σε γερμανικά ινστιτούτα γλώσσας και πρέπει να ολοκληρώσετε συνολικά 5 επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2, C1). Αν αυτά θα γίνουν στη Γερμανία ή στην Κύπρο εξαρτάται απο τον κάθενα. Θα συνηστούσαμε όμως να γίνουν στη Γερμανία επειδή θα αναγκαστείτε να μιλήσετε και να συναναστραφείτε στα γερμανικά, και έτσι να μάθετε καλύτερα τη γλώσσα.

Περιορισμός των εισακτέων (Numerus Clausus):

Ο αριθμός των εισακτέων σε ορισμένες σχολές καθορίζεται από την κεντρική υπηρεσία καθορισμού των εισακτέων. Οι σχολές τις οποίες αφορά η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετικές από το ένα εξάμηνο στο άλλο. Επιπλέον, σε ορισμένα ιδρύματα δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των εισακτέων σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριμένα τμήματα. Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σε κεντρικό-τοπικό επίπεδο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του απολυτηρίου, οι χρόνοι αναμονής, οι ειδικές εξετάσεις και οι κοινωνικοί παράγοντες.