Υπάρχουν περίπου 4.500 Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια

1) Προπτυχιακά Προγράμματα, διάρκειας  4έτη

 • Στο Βachelor Degree, τα μαθήματα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, τα  Core,  Μajor, Μinor, Εlective  Courses

Οι φοιτητές  ολοκληρώνουν  τα προγράμματα σπουδών όταν συγκεντρώσουν έναν  ορισμένο αριθμό μονάδων, τα  credits

Για την εισαγωγή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής:

 • Απολυτήριο Λυκείου

Αποτελεί  βασική προϋπόθεση και βρίσκεται σε συνάρτηση με την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, με ή χωρίς Πανελλήνιες

 • GCE A-Levels

Τα  περισσότερα Πανεπιστήμια δέχονται τα  μαθήματα  των Α-Levels και ται αξιολογούν ως επιπρόσθετα προσόντα που τους δίνουν  περισσότερα credits

 • To IB, Baccalaureate

Το Διεθνές Απολυτήριο θεωρείται  ισότιμο και αντίστοιχο του Απολυτηρίου του Λυκείου

 • SΑΤ (Scholastic Αptitude Τest)

Το SΑΤ Ι μετρά τη γλωσσική επάρκεια και τις ικανότητες του  υποψηφίου  σπουδαστή  στα μαθηματικά, ενώ  το   SΑΤ ΙΙ μετρά το επίπεδο γνώσης   σε συγκεκριμένα μαθήματα

Το test προσφέρεται  έξι φορές  ετησίως

 • Personal Statement
 • ΤΟΕFL (Τest Οf Εnglish as Foreign Language)

Τίτλος Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας  το IELTS είναι επίσης αποδεκτό

 • Δήλωση από τράπεζα,που πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το ποσό – δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης για ένα ακαδημαϊκό έτος – σε δολάρια).Επιστολή Βεβαίωσης  από την Τράπεζα, που πρέπει να  υπάρχει διαθέσιμο ολόκληρο το ποσό  που αφορά  δίδακτρα σπουδών και έξοδα διαβίωσης για ένα ακαδημαϊκό έτος,  σε δολάρια.

Eίναι απαραίτητη προϋπόθεση   για τα Προγράμματα  Σπουδών  στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 2) Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών, διάρκειας από 1-3 έτη

Η εισαγωγή  στο Πανεπιστήμιο  γίνεται εάν  υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ  με αναλυτική  βαθμολογία των μαθημάτων
 • Personal Statement
 • Συστατική Επιστολή
 • Τίτλος Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα

Απαιτείται το ΤΟΕFL,  το IELTS είναι  επίσης αποδεκτό.Μπορεί να ζητηθεί ακόμη ένα test το ΤSΕ, (Τest of Spoken Εnglish)

 • GRΕ (Graduate Record Εxamination)

ως προαπαιτούμενο για σπουδές στα  θετικά γνωστικά αντικείμενα

Υπάρχουν 2  GRΕ Τest:

Το General Τest (γενικό ) μετρά τη γλωσσική (verbal), την υπολογιστική/μαθηματική (quantitative)

και τη λογική/αναλυτική (analytical) ικανότητα του υποψηφίου

Τα Subject Τests (σε επιμέρους γνωστικά πεδία) εξετάζουν και αποτιμούν την ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών σε  τομείς όπως η Βιοχημεία και Μοριακή  Βιολογία, Αγγλική Λογοτεχνία, Βιολογία, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική,  Πληροφορική και Ψυχολογία

 • GMAT (Graduate Μanagement Αdmissions Τest)

3) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για να  υποβληθεί  η  Φόρμα  της Αίτησης

 • Οι αιτήσεις  αφού  συμπληρώνονται σωστά   η Oμάδα  της Global  επεξεργάζεται  ολόκληρη την διαδικασία  εισαγωγής και εξασφάλιση θέσης  στο  εκάστοτε  Πανεπιστήμιο   

4)  Δίδακτρα και κόστος  Διαβίωσης

Τα Πανεπιστήμια διαιρούνται σε  δύο κατηγορίες,  δημόσια και ιδιωτικά

 • Τα δημόσια Πανεπιστήμια είναι τα λεγόμενα «State Universities».
 • Το συνολικό κόστος  διδάκτρων και εξόδων διαβίωσης  τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια ιδρύματα κυμαίνονται από $20.000 έως και  $35.000  ανά  ακαδημαϊκό έτος

5) Εργασιακή  Απασχόληση   στην   Πανεπιστημιούπολη

 • Στα Πανεπιστήμια των  ΗΠΑ προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σπουδών μέσω εργασίας   στην  Πανεπιστημιούπολη
 • Τα τμήματα των Πανεπιστημίων προσφέρουν θέσεις   εργασίας,   βοηθών Καθηγητών ή ερευνητών,  όπου  καλύπτονται  πλήρως τα δίδακτρα  του προγράμματος σπουδών ή δίδεται μισθός
 • Ο ανταγωνισμός βέβαια για  τις  συγκεκριμένες  θέσεις   είναι  καθοριστικός  καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες σε αριθμό

 6)  Κρατικές  Χορηγίες

 • Πέραν της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους, η χορηγία εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος
 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  μέσω του Υπουργείου Οικονομικών
 • Η επιχορήγηση δίδεται ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η αίτηση

7)  Υποτροφίες στις  ΗΠΑ:  Πρόγραμμα  Fulbright  Schuman 

 • Για μεταπτυχιακές σπουδές, προ-διδακτορική έρευνα, μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και υποτροφίες για περίοδο διαλέξεων (lecturing) καθηγητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σε σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US-EU relations
 • Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν επίσης όσοι διατελούν σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης,  (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης)
 • Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από 3-6 μήνες (το λιγότερο) έως 1 ακαδημαϊκό έτος (το μέγιστο)
 • To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ

 8) Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται  τα 50  κορυφαία  Πανεπιστήμια ων ΗΠΑ

 • Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού υπάρχει δυσκολία φοίτησης στα συγκεκριμένα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αυτά, οι θέσεις  είναι  περιορισμένες και η επιλογή ανάμεσα στους υποψήφιους  φοιτητές  ακολουθείται από αυστηρά κριτήρια

Τα  50  Πανεπιστήμια  στις ΗΠΑ είναι τα εξής:

1 HARVARD University

2 YALE University

3 University of CHICAGO

4 PRINCETON University

5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

6 California Institute of Technology (CalTech)

7 COLUMBIA University

8 University of PENNSYLVANIA

9 JOHNS HOPKINS University

10 DUCKE University

11 CORNELL University

12 STANFORD University

13 University of MICHIGAN

14 CARNEGIE MELLON University

15 BROWN University

16 NORTHWESTERN University

17 University of California, Los Angeles (UCLA)

18 University of California, BERKELEY

19 NEW YORK University

20 BOSTON University

21 University of Wisconsin- Madison

22 University of Illinois at Urbana-Champaign

23 WASHINGTON University in St. Louis

24 University of California, San Diego

25 University of TEXAS at Austin

26 University of NORTH CAROLINA,Chapel Hills

27 University of WASHINGTON

28 DARTMOUTH College

29 GEORGIA Institute of Technology

30 PURDUE University

31 EMORY University

32 RICE University

33 University of MINNESOTA

34 University of California, Santa Barbara

35 University of Califorinia, Davis

36 University of SOUTHERN CALIFORNIA

37 University of PITTSBURGH

38 CASE WESTERN RESERVE University

39 PENNSYLVANIA STATE University

40 University of MARYLAND, College Park

41 University of VIRGINIA

42 GEORGETOWN University

43 OHIO University

44 VADERBILT University

45 University of ROCHESTER

46 TUFTS University

47 University of California, Irvine

48 University of ARIZONA

49 STONY BROOK University

50 TEXAS A&M University