Πανεπιστήμια στο Βέλγιο

Vrije Universiteit Brussel

Raffles-logo
Το Vrije Universiteit Brussel είναι ένα δυναμικό και σύγχρονο φλαμανδικό πανεπιστήμιο με δύο πανεπιστημιουπόλεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Βρυξελλών: Vrije Universiteit Brussel