1.Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Tόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης στον σχεδιασμό των εξ΄αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του UNIC να παρέχει γνώση στους φοιτητές, για να αναπτύξουν τις ανωτάτου επιπέδου δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Διαβάστε περισσότερα

2.Medical School University of Nikosia

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής πραγματοποιείται σε συνεργασία με το St. George University of London. Διδάσκεται στην Αγγλική Γλώσσα. Η Σχολή της Ιατρικής στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Medical School στην Λευκωσία. Η Σχολή της Ιατρικής στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Medical School στην Λευκωσία.  Διαβάστε περισσότερα

 

3.Πανεπιστήμιο Νεάπολης, Πάφου

H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Νεάπολης χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες.Απώτερος σκοπός της Μονάδας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας,  τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Διαβάστε περισσότερα

 

4.Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus: Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί ως εγγεγραμμένο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο ενώ βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA). Προσφέρει άριστη Κυπριακή-Βρετανική Ανώτατη εκπαίδευση, σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και ερευνητικό επίπεδο.Διαβάστε περισσότερα

 

5.Σχολή Μοριακής  Ιατρικής Κύπρου  / Ινστιτούτο Νευρολογίας

Πρόκειται για την  Μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ),εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.Προσφέρει συνολικά 7 μεταπτυχιακά προγράμματα τα  οποία δημιουργήθηκαν μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και  βιοϊατρικών επιστημών, τα οποία διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.Διαβάστε περισσότερα

 

6.Ιntercollege

Το   Intercollege  έχει ως μότο την  “Αριστεία στην Εκπαίδευση”. Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται μέσω του  διδακτικού  προσωπικού,

που έχει εκπαιδευτεί σε κορυφαία  Πανεπιστήμια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προάγουν την αριστεία. ‘Έχουν δημιουργηθεί  νέα προγράμματα  σπουδών με μοναδικό  προσανατολισμό την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έτσι προσφέρεται στους νέους και νέες νέους μια ελκυστική επιλογή, αναπτύσσοντας και διατηρώντας την τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε υψηλά επίπεδα με τη δυνατότητα παροχής αναγνωρισμένων διπλωμάτων.Κατανοώντας το ρόλο του στο ευρωπαϊκό και διεθνές εκπαιδευτικό πλαίσιο, το Intercollege,  δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, της μεταφοράς καινοτομίας και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Παρέχει τη δυνατότητα στους καθηγητές και τους σπουδαστές  να συμμετάσχουν  σε διάφορα ευρωπαϊκά  προγράμματα, όπως το ERASMUS, TEMPUS, Leonardo Da Vinci και άλλα,  δια βίου μάθησης και έρευνας.

 

7.Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

  • Οι εγκαταστάσεις  της   Ναυτικής  Ακαδημίας βρίσκονται στην Λεμεσό
  • Η φοίτηση είναι 4ετής, 12μήνες πρακτική εξάσκηση στα πλοία
  • Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα
  • Προσφέρει εγγυημένη  έμμισθη πρακτική σε πλοία εταιρειών που συνεργάζεται  η ΝΑΚ

Διαβάστε περισσότερα