Ένθετο «Tριτοβάθμια Εκπαίδευση» της εφημερίδας Σημερινή, 4 Αυγούστου 2019