Τα Προγράμματα Σπουδών που παρέχουν είναι τα  εξής:

 1. Προπαρασκευαστικά, διάρκειας  1 έτους
 2. Πτυχιακά Προγράμματα , Bachelor Degrees, διάρκειας  3-4 Ακαδημαϊκά έτη
 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Master Degrees, διάρκειας 1 έως 2 έτη
 4. Διδακτορικά Προγράμματα, συνήθως  3-4 έτη

Τα κριτήρια εισαγωγής διαφέρουν ανάλογα την περίπτωση, και είναι σε συνάρτηση με το Πανεπιστήμιο, τον Κλάδο, και το Πρόγραμμα  Σπουδών:

 1. Στις Ιατρικές Επιστήμες  είναι υποχρεωτικές οι γραπτές εξετάσεις στην Βιολογία και Χημεία
 2. Για τις Επιστήμες Τεχνολογίας απαιτούνται γραπτές εξετάσεις
 3. Υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής απευθείας στο Πανεπιστήμιο μέσω του Απολυτηρίου του Λυκείου, με Πανελλήνιες ή χωρίς

Υποβολή αιτήσεων και προθεσμίες:

Και οι  προθεσμίες για την προσκόμιση  της αίτησης  διαφέρουν αντίστοιχα  με τον Κλάδο που επιλέγεται και το Πανεπιστήμιο.Αρχικά επιλέγεται το Πανεπιστήμιο ή τα Πανεπιστήμια βάσει του σκεπτικού του υποψήφιου φοιτητή και  έπειτα ξεκινάει ολόκληρη η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να μας οδηγήσει στην εξασφάλιση θέσης και εγγραφή

 • Τα ετήσια δίδακτρα για τα Πτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κυμαίνονται  από  500 € έως και 7.000€, στις Ιατρικές Σχολές από 9.500 € έως  και 11.000 €
 •  Τα Προγράμματα Σπουδών των Ουγγρικών Πανεπιστημίων αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ, μετά την είσοδο της Ουγγαρίας στην ΕΕ το 2004
 •  Το κόστος διαμονής στην φοιτητική εστία είναι προσιτό,  κυμαίνεται από €250 έως και €400 τον μήνα και σε  ιδιωτικό  διαμέρισμα κυμαίνονται  από €300 έως και €400 τον μήνα
 • Πρόκειται για ένα οικονομικό σπουδών αφού το  κόστος διαβίωσης ανέρχεται περίπου στα  400 ευρώ μηνιαίως