Τα Πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τα δίδακτρά τους όπου υπάρχει ένα νόμιμο ελάχιστο ποσό για εγγραφή και μέγιστο ποσό για την συνεισφορά των φοιτητών στο κόστος συντήρησης και εξυπηρέτησής τους.

Τα δίδακτρα είναι περίπου 800έως και 1.400€  ετησίως  και διαφοροποιούνται από το κάθε ένα Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια διαφοροποιείται το κόστος διδάκτρων. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή μαθημάτων  ειδίκευσης τα δίδακτρα  καθορίζονται αποκλειστικά από  το κάθε πανεπιστήμιο

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης  στην Ιταλία,  υπολογίζεται  κατά   800-1.300€ ανά μέσο όρο
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος των ενοικίων, δυστυχώς   στην Ιταλία και ειδικά στο Βορρά τα ενοίκια και η ζωή είναι πιο ακριβά σε σύγκριση με το Νότο και την Κεντρική Ιταλία που  είναι πιο προσιτά