• Απολυτήριο Λυκείου
  • Εισαγωγικές Εξετάσεις  βάσει του  επιλεγμένου Κλάδου  Σπουδών που πραγματοποιούνται  στις αρχές Ιουνίου έως και τον Σεπτέμβρη
  • Τίτλος Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα, προτιμάται το  IELTS
  • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων  είναι περί τα τέλη Φεβρουαρίου ή και Μαρτίου κατά περίπτωση
  • Εξαίρεση αποτελεί ο Κλάδος  Καλών Τεχνών που οι εξετάσεις   γίνονται  τον Ιανουάριο  ενώ η υποβολή της αίτησης  θα πρέπει να έχει γίνει τον Νοέμβρη
  • Υπάρχουν περιορισμοί  εισαγωγής  στην Ιατρική. Γίνονται  ειδικές  εξετάσεις  στην  Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά ή και  Φυσική. Οι  σπουδές χωρίζονται σε Preclinical (1-3 χρόνια) και Clinical (4-6 χρόνια)
  • Ο φοιτητής παρακολουθεί   μαθήματα της Τσέχικης  γλώσσα στο Πανεπιστήμιο τα  πρώτα 1-2 χρόνια της φοίτησης
  • Τα δίδακτρα ορίζονται βάσει του Προγράμματος Σπουδών, στις Ιατρικές Επιστήμες υπολογίζονται   σε  500ευρώ
  • Στη Φαρμακευτική και την  Κτηνιατρική  δίδονται  εισαγωγικές εξετάσεις  στην Βιολογία και Χημεία και Κτηνιατρική δίνεται εξέταση στη Βιολογία και Χημεία