Αίτηση εγγραφής για πανεπιστήμια:

Είναι ενδεδειγμένο να υποβάλλουμε την αίτηση για εισδοχή στα πανεπιστήμια αρκετό χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των εξαμήνων. Οι προθεσμίες εγγραφής συνήθως δεν διαφέρουν μεταξύ των ιδρυμάτων με κάποιες εξαιρέσεις. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων λήγουν στις 15/07 για το χειμερινό και στις 15/02 για το εαρινό εξάμηνο. Υπάρχουν πολλά έγγραφα που πρέπει να μαζευτούν και αρκετές διαδικασίες, οπότε είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 1μιση-2 μήνες νωρίτερα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε σωστά και να μην πιεστούμε απο τον χρόνο.

Απαραίτητα έγγραφα:

Μερικά απο τα απαραίτητα έγγραφα για μια επιτυχής αίτηση είναι τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων, το πιστοποιητικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας, πιστοποιητικό ασφάλειας υγείας κ.α. Θα πρέπει όλα να μαζευτούν και να σταλούν στους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τις αιτήσεις (Uni-Assist/Hochschulstart), να ελεγχθούν και έπειτα να μεταβιβαστούν στα πανεπιστήμια.

 Απαιτήσεις:

Δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια αποδοχής διότι κάθε γερμανικό πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των πολιτικών εισδοχής του. Παρόλα αυτά κάθε πανεπιστήμιο λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο των τελικών εξετάσεων και τον χρόνο αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις πρέπει να γίνει έρευνα για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και τη συγκεκριμένη σπουδή.