Πηγή: The Cyprus Weekly, «Tips for UK university Clearing, Σεπτέμβριος 2017