Πηγή: The Cyprus Weekly, “Tips for UK university Clearing, Σεπτέμβριος 2017