Η σωστή επιλογή των σπουδών είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας και αποτελεί κεντρικό θέμα για πολλούς γονείς και παιδιά, αφού σηματοδοτεί την εισαγωγή στην ενηλικίωση των παιδιών αλλά και  την υπόλοιπη πορεία τους στη ζωή. Για τον λόγο αυτό η σωστή επιλογή σπουδών απαιτεί πολύ σκέψη αλλά και την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων και δεδομένων. Η επιλογή των σπουδών πρέπει να γίνεται με αυτογνωσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και φυσικά ανάλογα με τις οικογενειακές οικονομικές δυνατότητες των γονιών.

Οι άνθρωποι με την περίπλοκη φύση (και συνεπώς προσωπικότητα) που έχουμε, διαφέρουμε ως προς τα ενδιαφέροντα, ικανότητες,  και φιλοδοξίες μας. Έτσι, είναι αναγκαίος ο  έγκαιρος και έγκυρος επαγγελματικός  προσανατολισμός, για να φτάσουμε στο «γνώθι σ’ αυτόν» και να μπορέσουν οι νέοι να «γίνουν αυτό που είναι και όχι αυτό που νομίζουν ότι είναι». Η αυτογνωσία δεν είναι χαρακτηριστικό που διδάσκεται, αλλά μια αρετή που μπορεί να ενθαρρυνθεί και από γονείς και από εκπαιδευτικούς συμβούλους και να βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Ο μελλοντικός φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί τον εαυτό του σε δέκα ή είκοσι χρόνια και να σκεφτεί πως βλέπει τον εαυτό του. Κατόπιν, βάσει των φιλοδοξιών του, να γίνει μια ρεαλιστική εξέταση αν η κατεύθυνση σπουδών του ενδιαφέροντός του συνδέεται με τις ικανότητές του αλλά και τις προοπτικές που έχει η συγκεκριμένη σπουδή. Οι ικανότητες και η κινητοποίηση είναι σημαντικά κριτήρια για την σωστή επιλογή σπουδής. Έτσι, είναι σημαντικό να ξέρει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που καθορίζει το μέλλον, πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη, αφού οι επιδόσεις μπορεί να βελτιωθούν ριζικά όταν υπάρχει ισχυρή θέληση.

Επιπρόσθετα, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας αποτελούν ακόμη ένα ισχυρό κριτήριο για την σωστή επιλογή σπουδών. H πλειοψηφία των νέων σήμερα τείνει να επιλέγει τι θα σπουδάσει με βασικό κριτήριο την προοπτική της σπουδής τους. Παρόλα αυτά, δε θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο κριτήριο κατά τη μεγάλη αυτή απόφαση ζωής, αφού, αν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα, τις προτιμήσεις, τις κλίσεις ενός νέου, δε θα πρέπει να επιλέγεται. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, ή ακόμη η οικογενειακή επιχείρηση, αποτελούν ένα ισχυρό εμπόδιο για το επαγγελματικό μέλλον των νέων. Σίγουρα, στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όταν υπάρχει κάποια οικογενειακή επιχείρηση, θεωρείται προβάδισμα για κάποιον νέο. Συμβαίνει, και αρκετές φορές άθελα, οι γονείς να επιχειρούν να επιβάλλουν στα παιδιά τους τις δικές τους επιθυμίες για αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι ή νέες να πιέζονται υπέρμετρα για να σπουδάσουν μια από τις επιστήμες που θεωρούνται ότι αποτελούν το εισιτήριο για κοινωνική και οικονομική άνοδο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πολύ συχνά, αυτού του τύπου η πίεση έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, ενώ πολλές φορές οι γονείς μπορεί να έχουν δίκιο όταν επιμένουν για την επιλογή μιας ορισμένης καριέρας για τα παιδιά τους, το δίκιο αυτό το χάνουν εξαιτίας του επίμονου τρόπου με τον οποίο θέλουν να το επιβάλουν. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αναγνωριστεί είναι ο ρόλος των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει η κάθε οικογένεια για τις σπουδές των παιδιών της. Έτσι, ο τόπος κάποιας σχολής θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για υποψήφιους των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Φυσικά, υπάρχουν και οι επιλογές υποτροφιών και κρατικών οικονομικών βοηθημάτων.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ενθαρρύνονται και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί (στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται) να ενθαρρύνουν τα παιδιά να διερευνούν σκέψεις, ιδέες, καταστάσεις, επιλογές αλλά και τον εαυτό τους. Οι συμβουλές των γονιών είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ωθούν να παιδιά να εξερευνήσουν, νιώθοντας αίσθημα ασφάλειας και στήριξης, για να φτάσουν στην σωστή (για εκείνα) επιλογή σπουδής και επαγγέλματος. Ενθαρρύνουμε την διαφορετικότητα και λειτουργούμε προς την ανάπτυξή της, πάντα με όπλο την αυτογνωσία, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα οικογενειακά οικονομικά δεδομένα του κάθε μαθητή αλλά και με ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιήσεις διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους.

Κρις Σωφρονιου

Διευθύνων Σύμβουλους

Global Educational Services