Και φέτος, ο Πρόεδρος Νικόλας Επισκόπου αλλά και ο Ταμείας Σολωμός Ορφανίδης του Greek and Cyprus Society of Coventry University συναντήθηκαν μαζί με τον Διευθύνων Σύμβουλος , Κρις Σωφρονίου στα γραφεία της Global Education. Η Global Education δηλώνει έμπρακτα την στήριξης  του σωματίου και αυτή την χρονιά.