Παρόλο που το βρετανικό φοιτητικό δάνειο για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι διαθέσιμο εδώ και πολλά χρόνια , μονάχα πέρσι τον Σεπτέμβριο του 2016 προσφέρθηκε για πρώτη φορά και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  που μέχρι τότε έπρεπε να αναζητούν μόνοι τους τρόπους να χρηματοδοτούν τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, το πόσο του δανείου που μπορεί να δανειστεί ένας φοιτητής έχει αυξηθεί στις £10,280 από τις £10,00 που ήταν πέρσι.

Βασικές Διευκρινήσεις για το Δάνειο:

 • Δικαίωμα στο δάνειο θα έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κάτω από την ηλικία των 60 ετών κατά την έναρξη των σπουδών τους.
 • Οι αιτητές που κατέχουν είδη Μεταπτυχιακού (Master) δεν θα εγκρίνονται.
 • Οι φοιτητές θα μπορούν να εγκριθούν για το δάνειο αν επιλέξουν διδακτέο ή ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Taught Masters or Masters by research). Παραδείγματα μεταπτυχιακών που καλύπτονται από το δάνειο είναι τα ακόλουθα: MA, MSc, MRes,MBA, MEd and LLM.
 • Το δάνειο θα καλύπτει όλους τους κλάδους και τομείς σπουδών.
 • Το δάνειο θα καλύπτει φοιτητές πλήρους, μερικής και εξ’αποστάσεως φοίτησης.
 • Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης (full time) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1-2 χρόνια και για το Μεταπτυχιακό μερικής φοίτησης (part time) τα 4 χρόνια.
 • το ποσό του δανείου θα χορηγείται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή και όχι στο πανεπιστήμιο. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή να επιλέξει κατά πόσο θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την πληρωμή των διδάκτρων ή για την κάλυψη άλλων σχετικών εξόδων όπως της διαμονής και διατροφής.
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τα δάνεια για πτυχιακές σπουδές στο ΗΒ και που έχει καθοριστεί στο 3% + ποσοστό πληθωρισμού (Retail Price Index) του ΗΒ (Για το 2015, το ποσοστό κυμαίνεται κοντά στο 1% με καθοδική πορεία).
 • Η αποπληρωμή των δανείων θα αρχίσει το 2019 και θα αφορά όσους φοιτητές έχουν αποφοιτήσει, εργάζονται και αμείβονται ετησίως με περισσότερες από £21,000 ή €29,000 περίπου σύμφωνα με την σημερινή ισοτιμία (€2400 μηνιαίως).
 • Η αποπληρωμή του δανείου θα ξεκινάει τον Απρίλιο μετά το τέλος του πτυχίου και μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ετήσιο εισόδημα πάνω από £21.000. Το ποσοστό της αποπληρωμής έχει καθοριστεί στο 6% του ποσού που υπερβαίνει τις £21,000 ή €29,000 ετησίως. Π.χ. αν ο φοιτητής αμείβεται με €30,000 ετησίως τότε υποχρεούται να πληρώσει μηνιαία δόση της τάξεως των €5 (30,000-29,000 = 1000 Χ 6% = 60 / 12 = €5).
 • Το δάνειο θα διαγράφεται στα 30 χρόνια από την ημέρα που θα πρέπει ο φοιτητής να το αποπληρώσει.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή και για βοήθεια στην συμπληρώσει της αίτηση του φοιτητικού δανείου επικοινωνήστε με την εκπαιδευτική υπηρεσία Global Educational Services στα τηλέφωνα 22 780250, 22 785022 και 22 772244.