Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών-Μ. Βρετανία

Υπηρεσία Υποστήριξης Υποψηφίων Σπουδαστών, Μ. Βρετανία

Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε   1.Προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας   Εκτενής ενημέρωση για τα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε αντίστοιχα Κολλέγια και Πανεπιστήμια επιλογής Summer Ιntensive Courses που διοργανώνουν συγκεκριμένα Πανεπιστήμια για την άμεση εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση Καθοδήγηση και υποβολή αίτησης ανά εκπαιδευτικό Ίδρυμα       2.Foundation Courses     Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, και οι προϋποθέσεις εισαγωγής Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών, σε συνδυασμό με την απαραίτητη φοίτηση του Foundation course 4ετής φοίτηση σε Πανεπιστήμιο επιλογής με 1ο χρόνο Foundation course και χορήγηση φοιτητικού δανείου και για τα [...]

By |2019-11-18T17:53:58+02:0028/06/2018|

Υπηρεσία Υποστήριξης Πτυχιακών Φοιτητών, Μ. Βρετανία

Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε     Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών   1.Ολοκληρωμένη Διαδικασία   Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος Διαδικασία προετοιμασίας και συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων Ταχυδρομικά τέλη και πληρωμή της [...]

By |2019-11-18T17:54:34+02:0028/06/2018|

Υπηρεσία Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Μ. Βρετανία

Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε     Μεταπτυχιακά Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών     1.Ολοκληρωμένη Διαδικασία   Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, στους Μεταπτυχιακούς Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος Πληροφόρηση και καθοδήγηση στην διαδικασία υποβολής έως και πέντε Πανεπιστημίων Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, [...]

By |2019-11-18T17:55:01+02:0028/06/2018|
Go to Top