Ένας έμπειρος Εκπαιδευτικός Σύμβουλος θα μπορέσει να σας βοηθήσει με μια καλή
συνέντευξη. Επίσης είναι χρήσιμο να υποβληθεί ένας μαθητής σε ένα τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού για να διαπιστωθούν τα ισχυρά του σημεία. Η Global παρέχει στους
μαθητές/φοιτητές της το Test Eπαγγελματικού Προσανατολισμού Career Gate το οποίο
προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές που
ταιριάζουν στον μαθητή/φοιτητή καθώς και για τις επαγγελματικές δεξιότητές του. To Career
Gate Test, έχει καταρτιστεί από πολυετείς μελέτες καταξιωμένων πανεπιστημιακώς
ομάδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του London School of Economics, ειδικών στον
επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγορά εργασίας.,