Οι μαθητές από τα λύκεια που δεν καλύπτουν τα A-Levels στην διδακτέα ύλη μπορούν να κριθούν βάσει του απολυτηρίου τους με βαθμολογία 17 και ανω συν εξέταση στα αγγλικά O-Level με βαθμό C ή IELTS 6,0 ή TOEFL 5,5. Εάν ένας σπουδαστής από ένα λύκειο προγραμματίσει να παρακαθήσει A-Levels το πανεπιστήμιο θα κρίνει την αίτησή του που βασίζεται σε αυτά. Τα A-Levels είναι, και παραμένουν πάντα, απαραίτητα για εισδοχή, ακόμα και για  σπουδαστές από τα λύκεια για τα κορυφαία 15 παραδοσιακά πανεπιστήμια.

Για μαθητές από τα ιδιωτικά σχολεία απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση τριών A-Levels. Οι αποδεκτοί βαθμοί ποικίλλουν αναλόγως του πανεπιστήμιου και του προγράμματος σπουδών. Είναι απαραίτητο επίσης να έχουν εξασφαλίσει μία εξέταση αγγλικής γλώσσας O-Level με βαθμό C ή IELTS 6,0 ή TOEFL 550