Είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα επιλογή και για να μπορέσει να κάνει κάποιος σωστή
επιλογή πρέπει να γνωρίζει πολλές πληροφορίες. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για
προγράμματα σπουδών σε ποικίλες χώρες. Η κάθε χώρα διαθέτει το δικό της εκπαιδευτικό
σύστημα με μια πληθώρα πανεπιστημίων που προσφέρουν διάφορα προγράμματα
σπουδών. Τα κριτήρια εισδοχής για το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να διαφέρουν.
Εκτός από τα πιο πάνω υπάρχουν και άλλα δεδομένα που πρέπει ο υποψήφιος φοιτητής
να έχει υπόψη του. π.χ. η τοποθεσία του πανεπιστημίου, το κόστος ζωής, η διαμονή του,
υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού προς τους φοιτητές και πολλά άλλα.
Για όλα τα πιο πάνω ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού συμβούλου είναι ουσιαστικός και
απαραίτητος. Με τη καθοδήγηση του και την σωστή ενημέρωση ο υποψήφιος σπουδαστής
θα βρίσκεται σε θέση να κάνει την ιδανικότερη επιλογή για τον εαυτό του.