Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

1.Προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας

 

 • Εκτενής ενημέρωση για τα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε αντίστοιχα Κολλέγια και Πανεπιστήμια επιλογής
 • Summer Ιntensive Courses που διοργανώνουν συγκεκριμένα Πανεπιστήμια για την άμεση εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Καθοδήγηση και υποβολή αίτησης ανά εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 

 

 

2.Foundation Courses

 

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών, σε συνδυασμό με την απαραίτητη φοίτηση του Foundation course

4ετής φοίτηση σε Πανεπιστήμιο επιλογής με 1ο χρόνο Foundation course και χορήγηση φοιτητικού δανείου και για τα 4 χρόνια φοίτησης

 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό