Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

1.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης  φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και,  διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Student Guide Package

 

 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

2.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

Αποκλειστικά  Για  την Ιατρική

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και,  διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

 

 

 

3.

Διαμονή,

στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, ή σε διαμέρισμα κοντά στο Πανεπιστήμιο

 

4.

Εξ’ αποστάσεως

Προγράμματα

 

 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί