Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

1.Ολοκληρωμένη Διαδικασία

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Ταχυδρομικά τέλη και πληρωμή της UCAS
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Καθοδήγηση στην συμπληρωματική διαδικασία UCAS Extra και την Clearing του UCAS
 • Πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

Εναλλακτικές Υπηρεσίες

 

2.Διαδικασία Αίτησης

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

 

 

3.Direct Entry σε Πανεπιστήμια που Αντιπροσωπεύουμε

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου της διαδικασίας
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 

4.Διαδικασία UCAS Extra Συμπληρωματική

 

 

 • Ενημέρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας εφόσον κριθεί απαραίτητη
 • Καθοδήγηση υποβολής και ελέγχου αίτησης
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Ταχυδρομικά Τέλη
 

5.Διαδικασία UCAS Clearing από 1 Ιουλίου έως και, 30 Σεπτεμβρίου

 

 • Ενημέρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας εφόσον κριθεί απαραίτητη
 • Καθοδήγηση υποβολής και ελέγχου αίτησης
 • Ταχυδρομικά Τέλη
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 

6.Διαδικασία Χορήγησης Φοιτητικού Δανείου

 

 

 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου
 • Συμπλήρωση και προώθηση της αίτησης
 • Αποπληρωμή
 

7.Διαμονή, στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή

 

 

8.Εξ’αποστάσεως Προγράμματα

 

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό