Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

1.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

·

·       Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

·       Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, στους  Μεταπτυχιακούς Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής

·       Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών

·       Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος

·       Πληροφόρηση και καθοδήγηση στην διαδικασία υποβολής έως και πέντε Πανεπιστημίων

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή

·       Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

·       Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου

·       Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία

·       Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

·       Student Guide Package

 

 

2.

Διαμονή,

στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 

 

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην πόλη που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο

 

 

3.

Εξ’ αποστάσεως

Προγράμματα

 

 

·       Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής

·       Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών

·       Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος

·       Διαδικασία  προετοιμασίας και  καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή

·       Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

·       Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

·       Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί