Προσκαλούμε όλους τους νέους φοιτητές που θα σπουδάσουν στο Coventry University από αυτό τον Σεπτέμβριο να έρθουν στην συγκέντρωση γνωριμίας που οργανώνει η Global Educational Services μαζί με το Greek and Cypriot society of Coventry University.

OΙ φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και να μάθουν χρήσιμές πληροφορίες από τα μέλη του συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22 780250 και 22785022.