Προσκαλούμε όλους τους νέους φοιτητές που θα σπουδάσουν στο Coventry University από αυτό τον Σεπτέμβριο να έρθουν στην συγκέντρωση γνωριμίας που οργανώνει η Global Educational Services μαζί με το Greek and Cypriot society of Coventry University στις 3 Σεπτεμβρίου στο Garden Day and Night από τις 6:30μμ-8:30μμ
OΙ φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και να μάθουν χρήσιμές πληροφορίες από τα μέλη του συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22 780250 και 22785022.