Η Global Εducation συμμετείχε στην Ημερίδα Καριέρας που διοργάνωσαν οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού στις 4 Νοεμβρίου 2019 για τους μαθητές και γονείς τους. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν από τους σύμβουλους της Global πληροφορίες σχετικά με σπουδές στην Αγγλία, Αθλητικές Υποτροφίες στην Αμερική και για το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate.

Ευχαριστίες στην Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου Άντρια Παπίση για την πρόσκληση και την όμορφη φιλοξενία.