Το Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον 24ο διαγωνισμό έκθεσης ιδεών, μέσα στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού (1 – 8/12/2019), μεταξύ των τριών τάξεων του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους» Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι σε προαιρετική βάση και θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Tα σχολεία, θα επιλέξουν την καλύτερη έκθεση ιδεών (μία από κάθε σχολείο), και θα την αποστείλουν στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.  Οι τρεις καλύτερες εκθέσεις για τα Γυμνάσια και για τα Λύκεια/Τεχνικές Σχολές αντίστοιχα, αφού επιλεγούν από ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα βραβευτούν.
Η ημερομηνία απονομής των βραβείων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.