Υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, παροχή στέγης, κουπόνια σίτισης, υπηρεσίες που συντονίζει το γραφείο υποδοχής  του Πανεπιστημίου  της επιλογής του για να τον  καθοδηγήσουν για τα προγράμματα  που προσφέρουν

Υπηρεσίες για φοιτητές

  • Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca: www.miur.it
  • Conferenza dei Rettori delle Universita Italiane: www.crui.