• Δίδονται αρκετές  Υποτροφίες  υπό   προϋποθέσεις , αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εάν αποταθείτε  στα websites  Μinistry of Education, Youth & Sports και Czech Embassies and Consulates abroad
  • Kάποια Πανεπιστήμια δίνουν υποτροφίες απευθείας στους αριστούχους εάν υποβάλλουν βάσιμη αίτηση που στηρίζεται σε οικονομικούς λόγους