Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών

Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών2018-06-28T16:16:07+03:00
Υπηρεσία Υποστήριξης Υποψηφίων Σπουδαστών, Μ. Βρετανία2019-11-18T17:53:58+02:00
Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

1.Προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας

 

 • Εκτενής ενημέρωση για τα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε αντίστοιχα Κολλέγια και Πανεπιστήμια επιλογής
 • Summer Ιntensive Courses που διοργανώνουν συγκεκριμένα Πανεπιστήμια για την άμεση εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Καθοδήγηση και υποβολή αίτησης ανά εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 

 

 

2.Foundation Courses

 

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών, σε συνδυασμό με την απαραίτητη φοίτηση του Foundation course

4ετής φοίτηση σε Πανεπιστήμιο επιλογής με 1ο χρόνο Foundation course και χορήγηση φοιτητικού δανείου και για τα 4 χρόνια φοίτησης

 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

 

Υπηρεσία Υποστήριξης Πτυχιακών Φοιτητών, Μ. Βρετανία2019-11-18T17:54:34+02:00
Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

1.Ολοκληρωμένη Διαδικασία

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Ταχυδρομικά τέλη και πληρωμή της UCAS
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Καθοδήγηση στην συμπληρωματική διαδικασία UCAS Extra και την Clearing του UCAS
 • Πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

Εναλλακτικές Υπηρεσίες

 

2.Διαδικασία Αίτησης

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

 

 

3.Direct Entry σε Πανεπιστήμια που Αντιπροσωπεύουμε

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου της διαδικασίας
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 

4.Διαδικασία UCAS Extra Συμπληρωματική

 

 

 • Ενημέρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας εφόσον κριθεί απαραίτητη
 • Καθοδήγηση υποβολής και ελέγχου αίτησης
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 • Ταχυδρομικά Τέλη
 

5.Διαδικασία UCAS Clearing από 1 Ιουλίου έως και, 30 Σεπτεμβρίου

 

 • Ενημέρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας εφόσον κριθεί απαραίτητη
 • Καθοδήγηση υποβολής και ελέγχου αίτησης
 • Ταχυδρομικά Τέλη
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου και του Ελέγχου τελικών Επιδόσεων
 

6.Διαδικασία Χορήγησης Φοιτητικού Δανείου

 

 

 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου
 • Συμπλήρωση και προώθηση της αίτησης
 • Αποπληρωμή
 

7.Διαμονή, στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή

 

 

8.Εξ’αποστάσεως Προγράμματα

 

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης UCAS και, Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

 

Υπηρεσία Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Μ. Βρετανία2019-11-18T17:55:01+02:00
Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Μεταπτυχιακά Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

 

1.Ολοκληρωμένη Διαδικασία

 

 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, στους Μεταπτυχιακούς Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Πληροφόρηση και καθοδήγηση στην διαδικασία υποβολής έως και πέντε Πανεπιστημίων
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Student Guide Package

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εναλλακτικές Υπηρεσίες

 

2.Διαδικασία Αίτησης

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Πληροφόρηση και καθοδήγηση στην διαδικασία υποβολής έως και πέντε Πανεπιστημίων
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό
 

3.Διαδικασία Χορήγησης Φοιτητικού Δανείου

 

 

 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου
 • Συμπλήρωση και προώθησης της αίτησης
 • Αποπληρωμή
 

4.Διαμονή

 

 

 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, και σε ιδιωτική εστία
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή

 

 

5.Εξ’αποστάσεως Προγράμματα

 

 • Εκτενής Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία προετοιμασίας και καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου
 • Συμπλήρωση και προώθηση της αίτησης, Αποπληρωμή

 

Global S. & C. Educational Services

ΚΥΠΡΟΣ:
Σινά 22, ΒLock B,Γραφείο 003, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: +357 2278.0250, +357 2278.5022, +357 2277.2244
Fax: +357 22780.0260

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top