Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών-Κύπρος

Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών-Κύπρος2018-07-03T07:07:36+03:00
Υπηρεσία Υποστήριξης Πτυχιακών Φοιτητών, Κύπρος2019-11-18T17:55:26+02:00
Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

1.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης  φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και,  διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί
 • Student Guide Package

 

 

Πτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

2.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

Αποκλειστικά  Για  την Ιατρική

 

 • Συμβουλευτική, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή
 • Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για διαμονή
 • Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και,  διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία
 • Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

 

 

 

3.

Διαμονή,

στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, ή σε διαμέρισμα κοντά στο Πανεπιστήμιο

 

4.

Εξ’ αποστάσεως

Προγράμματα

 

 • Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής
 • Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών
 • Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος
 • Διαδικασία  προετοιμασίας και  καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης Direct Entry σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε
 • Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων
 • Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

 

Υπηρεσία Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Κύπρος2019-11-18T17:56:01+02:00
Υπηρεσίες Τι σας παρέχουμε
 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών

 

1.

 Ολοκληρωμένη

Διαδικασία

·

·       Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

·       Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας, στους  Μεταπτυχιακούς Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής

·       Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών

·       Πληροφόρηση για την επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος

·       Πληροφόρηση και καθοδήγηση στην διαδικασία υποβολής έως και πέντε Πανεπιστημίων

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή

·       Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

·       Επεξηγηματική ενημέρωση για την διαδικασία οικονομικής εξασφάλισης του φοιτητικού δανείου, αποπληρωμής, και συμπλήρωσης, προώθησης της αίτησης

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου

·       Πληροφόρηση για τις  Υποτροφίες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια και, διαδικασία συμπλήρωσης-υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη υποτροφία

·       Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

·       Student Guide Package

 

 

2.

Διαμονή,

στο πρώτο έτος φοίτησης

 

 

 

·       Ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές διαμονής στην πόλη που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο

 

 

3.

Εξ’ αποστάσεως

Προγράμματα

 

 

·       Εκτενής  Πληροφόρηση για το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τους Ακαδημαϊκούς Τίτλους και τα κριτήρια εισαγωγής

·       Καθοδήγηση και επιλογή κατάλληλου  Πανεπιστημίου και Προγράμματος Σπουδών

·       Πληροφόρηση για την τελική επιλογή κλάδου-κλάδων  σε συνάρτηση με τα   Πανεπιστήμια ενδιαφέροντος

·       Διαδικασία  προετοιμασίας και  καθοδήγησης συμπλήρωσης της αίτησης σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε

·       Προετοιμασία και Επεξεργασία κειμένου Personal Statement

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και Εγγραφή

·       Πιστοποιημένη μετάφραση του Απολυτηρίου, Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

·       Αξιολόγηση και Έλεγχος προόδου Αιτήσεων

·       Επικύρωση της θέσης στο  Πανεπιστήμιο και εγγραφή σε αυτό

·       Διευθέτηση και προετοιμασία Key points για συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο που θα ζητηθεί

 

Global S. & C. Educational Services

ΚΥΠΡΟΣ:
Σινά 22, ΒLock B,Γραφείο 003, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: +357 2278.0250, +357 2278.5022, +357 2277.2244
Fax: +357 22780.0260

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top