Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τους φοιτητές της ΕΕ

Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τους φοιτητές της ΕΕ2018-06-18T09:37:08+03:00
  1. Ministry of Education, Culture and Science: www.minocw.nl
  2. Nuffic/Netherlands organization for international cooperation in higher education:www.holland.com
  3. The Netherlands, your partner in knowledge: www.nl-knowhow.og
  4. The Association of Universities in the Netherlands (VSNU): www.vsnu.nl
  5. The Association of MPEs (HBO-raad): www.hbo-raad.nl
  6. Education in Dutch: www.ib-groep.nl