Πηγή:ΠΟΛΙΤΗΣ – Το Brexit δεν θα επηρεάζει τα δίδακτρα των Πανεπιστημίων», 27 Ιουνίου 2016