Πηγή:Περιοδικό Purple , “Τελευταία ευκαιρία για σπουδές στην Αγγλία”, Αύγουστος 2012