1) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas (KTU)

 • Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Βαλτικών χωρών
 • Από το 1922, το Πανεπιστήμιο προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και έρευνας
 • Είναι διάσημο παγκοσμίως   για τις εξαιρετικές έρευνες  που έχει αποτυπώσει στον  υπερηχογράφο, την οργανική χημεία, τη μηχανική, τη διαγνωστική του συστήματος, την περιβαλλοντική μηχανική και σε άλλους ακόμη  τομείς  διαφόρων επιστημών
 • Υλοποιεί με επιτυχία  τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ετησίως
 • Έχει συνάψει  συνεργασίες   με τους βιομηχανικούς κλάδους  στην Λιθουανία και την Ευρώπη που  διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών συμβάσεων με επιχειρήσεις μεταξύ των Λιθουανικών πανεπιστημίων
 • Αναπτύσσει διεπιστημονικές μελέτες με γνώμονα την έρευνα
 • Σήμερα 11.000 φοιτητές σπουδάζουν στις 9 πανεπιστημιακές σχολές, και  έχουν την δυνατότητα να  επιλέξουν  περισσότερα από 137 προγράμματα  τόσο σε προπτυχιακό  όσο και σε  μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Διαθέτει εξειδικευμένο Κέντρο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές και αποφοίτους των Σχολών
 • Προσφέρει την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus και άλλα προγράμματα αφού έχει συνάψει 80 άλλες διμερείς συμφωνίες
 • Έχει θέσει σε εφαρμογή  το ευρωπαϊκό σύστημα  μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)
 • Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται στην ΕΕ και σε πολλές άλλες χώρες βάσει Σύμβασης της Λισαβόνας

 

2) Το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας, Lithuanian University of Health Sciences προέρχεται από την συγχώνευση του Ιατρικού Πανεπιστημίου Kaunas με την Λιθουανική Ακαδημία Κτηνιατρικής

 • Iδρύθηκε το 1919, σχεδόν 100 έτη εμπειρίας  και  παγκόσμιας εμβέλειας
 • Σήμερα διεκδικεί επάξια τον τίτλο του μεγαλύτερου πανεπιστήμιου της Λιθουανίας προσφέροντας Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, συνολικά 22, και επιστημονική έρευνα στο τομέα των βιοεπιστημών
 • Αποτελείται από 7 Σχολές όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Νοσηλευτική, Δημόσια Υγεία, Τεχνολογία Κτηνοτροφίας, καθώς και 4 ερευνητικά Ινστιτούτα, 2 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και 10 τμήματα.
 • Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 1.000 εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς με 6.200 φοιτητές από 36 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως
 • Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Λιθουανίας στην Ε.Ε. το 2004.
 • Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος επιθυμούν