Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω καλούνται να συμπληρώσουν τις απαραίτητες φόρμες και να τηρούν όλα τα παρακάτω για τη δική τους διευκόλυνση και την ομαλή επιστροφή τους, προς αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων.

1. PLF-Passenger Locator Form
Η συμπλήρωσή της είναι υποχρεωτική 48 ώρες πριν την πτήση. Αυτό θα διευκολύνει τους αρμόδιους σε περίπτωση όπου υπάρξει θετικό κρούσμα σε κάποιο από τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιστροφή να γίνει σχετική ενημέρωση και ανάλογη αντιμετώπιση. Η μη προσκομίσει της σχετικής φόρμας θα επιβαρύνει τον κάθε επιβάτη με καταβολή προστίμου £100 ή απαγόρευση εισόδου στη χώρα.
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

2. Διαβατήριο
Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον η είσοδος/έξοδος από τη χώρα από την 01/01/2021 είτε για τουριστικό είτε για επαγγελματικό σκοπό θα γίνεται με ισχύον διαβατήριο.
https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit

3. EU Settlement Scheme
Μέσω της αίτησης αυτής δίνεται η δυνατότητα για παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για ακόμη 5 χρόνια χωρίς VISA. Ισχύει για τους φοιτητές που θα αφιχθούν στο ΗΒ πριν τον Ιανουάριο του 2021 και θα μπορεί να υποβάλλεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 διαμέσου της αίτησης Pre-settled Status. Απαραίτητη είναι η ταυτότητα και έγγραφο διαμονής στο ΗΒ. Ενθαρρύνουμε όλους τους φοιτητές όπως προχωρήσουν στη συμπλήρωση της πριν την 1/1/2021 για να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό διαμονής.
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

4. GP και NHS
Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουμε με την πανδημία, η άμεση εγγραφή στο ιατρικό σύστημα θα ήταν πολύ χρήσιμη αφού ο καθένας θα έχει τον προσωπικό του ιατρό (General Practitioner) και σε περίπτωση όπου παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορεί να κλείνεται δωρεάν ραντεβού.
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp

5. Πιστοποιητικά και έγγραφα
Σημαντικό να έχετε μαζί μας κάθε είδους πιστοποιητικό ή έγγραφο όπως απολυτήριο, έγγραφα στρατού, IELTS, IGSCE, A Levels κτλ. σε περίπτωση που ζητηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή κατά την είσοδο και έξοδο σας από την χώρα.

Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι της Global είναι στην διάθεση των φοιτητών και γονιών τους για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση.