Πηγή:Paideia-news, «Συμβουλές για το Clearing”,16 Ιουνίου 2017